Groen Sandrinapad

De invulling van de groenstrook: Vrije keuze met per woning een eigen kleur

In totaal hebben we10 reacties ontvangen over de voorkeur van de inrichting van de groenstrook aan het Sandrinapad. De meerderheid van de bewoners heeft gekozen voor de optie “vrije keuze” waarbij ieder huishouden een eigen kleur kiest.

Er zijn een aantal inhoudelijke vragen gesteld waar we hier al kort op reageren.
Per plantvak komen meerdere soorten planten en we houden rekening met allergieën bij het bepalen van de plantensoort.
Tussen de eigendomsgrens van de woningen en strook groen grenzend aan deze eigendomsgrens komt een hekje of andersoortige afscheiding.

Vervolgstappen
Aannemer Vorm is in februari gestart met bouw van de woningen in de Tuyn van Palensteyn. De oplevering is gepland voor medio 2023 (indicatief). Tijdens de oplevering zorgt de gemeente dat de woonstraat met de parkeervakken, het trottoir en de groenstroken wordt ingericht.
Voor het moment van aanleg van de woonstraat organiseren wij eind 2022 een bewonersbijeenkomst voor de bewoners van het Sandrinapad. Wij informeren u dan over de definitieve keuze voor de inrichting van de plantvakken en de inrichting van het plantvak op de kop van woningnummer 1 en u kunt uw vragen stellen aan de (groen)specialisten. Ook gaan we in op andere praktische zaken zoals: de aansluiting van het voetpad op uw woningen en de inrichting van de woonstraat en de planning.
 

Bewonersavond Groenvoorziening Sandrinapad -  1 februari 2022

Dinsdag 1 februari was de online Bewonersavond Groenvoorziening Sandrinapad. Tijdens deze avond zijn voorstellen voor de groenstrook aan het Sandrinapad gepresenteerd:
• Openbaar, groen geadopteerd door bewoners
• Openbaar ‘groen plus’’ met vaste planten met diverse soorten, kleuren en bloeiwijzen
Bewoners aan het Sandrinapad konden een voorkeurskeuze indienen.
De presentatie met de keuzemogelijkheden vindt u onderaan deze pagina.

De keuze voor het openbaar groen waren:

1. Adoptie groen: zie bijlages onderaan deze pagina:
• Overeenkomst Adoptiegroen
• Beplantingsplan maken
• Plantenlijst 

2. Openbaar ‘groen plus’: met de keuze uit de volgende varianten:

Optie// Variant 1 2 3
A. Vrije keuze
Ieder huishouden kiest eigen kleur
blauw – wit roze – rood wit – geel
B Wijk
De hele groenstrook in dezelfde kleuren
blauw – wit roze – rood wit – geel
C Straat Een verloop van kleur van west naar oost nvt nvt nvt

Het verslag van deze avond vindt u onderaan deze pagina.

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via de mail palenstein@zoetermeer.nl

Bijlages

Presentatie bewoners bijeenkomst Sandrinapad Groenvoorziening - 1 februari 2022

Verslag Sandrinapad bewonersbijeenkomst - 1 februari 2022

Overeenkomst Adoptiegroen

Beplantingsplan maken

Plantenlijst vaste planten en heesters adoptiegroen