Aanleg nieuwe singel

De nieuwe singel loopt straks dwars door de wijk Palenstein. Van Schoutenhoek tot aan Castellum Palensteyn en de singel geeft de wijk een groen en waterrijk aangezicht. De singel wordt in gedeelten aangelegd, afhankelijk van de voortgang van de omringende projecten. In het najaar van 2018 is gestart met de aanleg van een bijenlint in de wijk. De natuurlijke oevers worden in hierin meegenomen.  
 

Palenstein Informatiebrief mei 2023

25-05-2023

In de Informatiebrief Palenstein van mei 2023 leest u meer over: Interview met projectmanager gemeente Rob Pronk Update woningen Singelbuurt Appartementengebouw Singelbuurt Volgende stap voor Van Aalstlaan 24 en Monuta-gebouw Deze informatiebrief is geschreven in samenwerking met de woningcorporaties Vidomes, ...

Lees verder

Interview | Projectmanager stedelijke ontwikkeling Rob Pronk Palenstein

16-05-2023

Misschien heeft u hem wel eens zien lopen in de wijk of hem ontmoet tijdens een bijeenkomst. Rob Pronk is sinds vier jaar projectmanager bij de gemeente voor het vernieuwen van de wijk Palenstein. Je vindt hem geregeld in de ...

Lees verder

Palenstein informatiebrief maart 2023

03-04-2023

In de Informatiebrief Palenstein van maart 2023 leest u meer over: Parkeren Palenstein Hoogste punt sociale woningen Tuyn van Palensteyn Mogelijke nieuwbouw Van Aalstpark Bouwwerkzaamheden Singelbuurt Renovatie Cornelis van Aalstflat Het nieuwe Palenstein - interview met wijkwethouder Deze informatiebrief is ...

Lees verder

Het nieuwe Palenstein - AD interview met Wethouder Weerwag

23-03-2023

In het AD heeft wijk Wethouder Weerwag in een interview meer verteld over alle nieuwbouw in de wijk Palenstein. De bouwprojecten en de buurttuin zijn bezocht. Met de Wethouder is gesproken over de positieve veranderingen in de wijk. Lees hier ...

Lees verder

Palenstein informatiebrief december 2022

23-12-2022

In de Informatiebrief Palenstein van december 2022 leest u meer over: Informatiebijeenkomst en voortgang Tuyn van Palensteyn Start inschrijven huurwoningen De Tuyn van Palensteyn Start voorbereidende werkzaamheden Croesinckplein Winterimpressie bouwterrein Waterberging in het Van Aalstpark Participatie woningbouw Van Aalstlaan Deze ...

Lees verder

Waterberging in het Van Aalstpark

23-12-2022

De afgelopen maanden is in het Van Aalstpark gewerkt aan de aanleg van een waterpartij. Het nieuwe water dient als waterberging. De nieuwe waterberging vervangt voor een deel het water van de singel aan de Du Meelaan die deels is ...

Lees verder

‘Palenstein is een wijk waar je echt trots op kunt zijn’

03-06-2022

Als hij door de wijk fietst wordt wijkwethouder Robin Paalvast altijd overvallen door een gevoel van trots. Op welke bergen er hier verzet zijn, en welk resultaat er hier behaald is. Want ga er maar aanstaan; de transformatie van een ...

Lees verder

Is het groen langs de singel onkruid of zijn het de bloemenmengsels?

26-07-2021

Verleden jaar zijn langs de randen van de Singel twee bloemenmengsels ingezaaid. Langs de oever een oevermengsel en op het land is een bermbloemenmengsel ingezaaid. Dit heeft zeker het eerste jaar tijd nodig om te kiemen en uit te groeien ...

Lees verder

Bouw brug en kademuur ter hoogte van Ambachtsherenpad en de voormalige Diederik van Teilingenlaan

11-02-2021

In de week van maandag 15 februari start de aannemer met de bouw van een brug over de singel en de aanleg van de kademuur ter hoogte van het Ambachtsherenpad en de voormalige Diederik van Teilingenlaan. De werkzaamheden bestaan onder ...

Lees verder

Werkzaamheden: Croesinckplein, water bij Welkom 2 en muur langs Singel

15-01-2021

Het nieuwe jaar is van start gegaan! We hebben een aantal werkzaamheden kunnen afronden en andere werkzaamheden zijn gestart. Daar kunt u komende tijd enig hinder van ondervinden. Echter, de wijk krijgt steeds meer vorm en we hopen dat u ...

Lees verder

Herinrichting Singel en Van Duvenvoordepad

02-11-2020

Het inzaaien en planten langs de Singel en het Van Duvenvoordepad gaat komende weken beginnen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot de Kerst. In het voorjaar zullen dan de eerste bloemen zichtbaar zijn. Overigens duurt het nog wel een paar ...

Lees verder

Bouw Duikerdam in Singel

23-10-2020

Op dit moment wordt er in de singel ter hoogte van het Castellum een dam gebouwd. Om de dam te kunnen bouwen, is de singel tijdelijk gedempt. De vloer van de dam is al klaar en op dit moment wordt ...

Lees verder

Juli 2020

We hebben meerdere signalen ontvangen over het onderhoud en het groen aan de Singel. Naar aanleiding van die signalen hebben de wijkregisseur en de stadsecoloog een toelichting gegeven aan een kleine groep bewoners. 

Na de informatieavond van afgelopen januari zijn aan de Singel tussen de Ambachtsherenlaan en het Beatrijspad in maart enkele struiken en bomen geplant. Door de droogte in de maanden maart en april heeft de gemeente besloten het inzaaien en het planten van de verdere lagere beplanting uit te stellen naar het najaar.

Door de corona crisis werken veel gemeenteambtenaren veelal thuis, daardoor was er ook minder toezicht op bijvoorbeeld het maaien van de singel. Het groen wat er nu groeit is met name onkruid en zal worden gemaaid (mogelijk is dat al gedaan). Uiteraard gaan we situatie beter in de gaten houden.

Regelmatig zullen we hier de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de voortgang aan de Singel plaatsen.

Vragen over de lopende projecten kunt u sturen via het contactformulier van deze website of per mail naar palenstein@zoetermeer.nl.
 

Januari 2020

Tijdens de bewonersbijeenkomst inrichting singel (januari 2020) hebben omwonenden geluisterd naar de plannen over de inrichting van de singel. Langs de singel wordt een bijenidylle ingericht met bijvriendelijke beplanting. 

Beplanting

Voor de woningen komen lage meerstammige bomen en/of struweel vormende inheemse en/of bijvriendelijke beplanting:

Betula pubescens : 1 meerstammige Zachte Berk. De bomen blijven laag met een maximaal 8 meter kruinhoogte. Deze is halverwege de helling in het bloemrijke gras van de singel gedacht.

Cercis siliquastrum : 14 meerstammige Judasbomen. De bomen worden niet hoger dan 6 meter en zijn langs het Beatrijspad gedacht in de helling van de singel. 

In april 2020 starten de voorbereidingen van de beplanting en inrichting van de Singel. 

Singel Beplantingsplan - Kaart

Singel Beplantingsplan - Plantlijst