Tuyn van Palensteyn (voorheen Diederik van Teilingen,vlek G)

Sinds eind januari is de bouwer VORM bezig de voorbereidingen voor de bouw van de Tuyn van Palensteyn. Op het terrein waar voorheen de Diederik van Teilingenflat stond komen 63 huurwoningen en 56 koopwoningen. De werkzaamheden beginnen met het boren van de bodemwarmtepomp. Daarna zal worden begonnen met de bouw. De verwachte oplevering staat in het eerste halfjaar van 2023 gepland.

Hier vindt u meer informatie over de bouwplannen, de sloop, de overlast en klachtenprocedure en de bewonersbrieven.

Werkzaamheden Sandrinapad en ingebruikname tijdelijke ontsluiting

01-06-2023

Vanaf de week van 12 juni starten de werkzaamheden aan de nieuwe Dirk van den Doortogestraat. De tijdelijke ontsluiting langs het Sandrinapad 17 nemen we dan in gebruik. Wat gaat er gebeuren en waarom? Vanaf half juni worden de woningen ...

Lees verder

Van Aalstpark: Eindverslag Participatie

25-05-2023

Woningcorporatie De Goede Woning wil een nieuw appartementengebouw bouwen in het Van Aalstpark. Voordat de gemeente beslist of het gebouw er wel of niet kan komen, heeft de gemeente met bewoners, omwonenden en geïnteresseerden gesproken tijdens een informatiebijeenkomst. Ook konden ...

Lees verder

Palenstein Informatiebrief mei 2023

25-05-2023

In de Informatiebrief Palenstein van mei 2023 leest u meer over: Interview met projectmanager gemeente Rob Pronk Update woningen Singelbuurt Appartementengebouw Singelbuurt Volgende stap voor Van Aalstlaan 24 en Monuta-gebouw Deze informatiebrief is geschreven in samenwerking met de woningcorporaties Vidomes, ...

Lees verder

Interview | Projectmanager stedelijke ontwikkeling Rob Pronk Palenstein

16-05-2023

Misschien heeft u hem wel eens zien lopen in de wijk of hem ontmoet tijdens een bijeenkomst. Rob Pronk is sinds vier jaar projectmanager bij de gemeente voor het vernieuwen van de wijk Palenstein. Je vindt hem geregeld in de ...

Lees verder

Van Aalstlaan 24: volgende stap

16-05-2023

De gemeente start op 16 mei de selectieprocedure voor een projectontwikkelaar. Komende periode kunnen projectontwikkelaars via Tenderned een plan indienen voor het bouwen van circa 100 woonzorg- woningen op de locatie van de Van Aalstlaan 24 en het voormalige Monuta-gebouw. ...

Lees verder

Voorbereidende werkzaamheden tijdelijke ontsluiting via fietspad naast het Sandrinapad

06-04-2023

Dinsdag 11 april start aannemer Van Wijk met voorbereidende werkzaamheden aan het fietspad naast het Sandrinapad nummer 17. Het fietspad wordt over een paar weken een tijdelijke toegangsweg voor auto’s. De bewoners van de nieuwe woningen in de hofjes kunnen ...

Lees verder

Palenstein informatiebrief maart 2023

03-04-2023

In de Informatiebrief Palenstein van maart 2023 leest u meer over: Parkeren Palenstein Hoogste punt sociale woningen Tuyn van Palensteyn Mogelijke nieuwbouw Van Aalstpark Bouwwerkzaamheden Singelbuurt Renovatie Cornelis van Aalstflat Het nieuwe Palenstein - interview met wijkwethouder Deze informatiebrief is ...

Lees verder

Het nieuwe Palenstein - AD interview met Wethouder Weerwag

23-03-2023

In het AD heeft wijk Wethouder Weerwag in een interview meer verteld over alle nieuwbouw in de wijk Palenstein. De bouwprojecten en de buurttuin zijn bezocht. Met de Wethouder is gesproken over de positieve veranderingen in de wijk. Lees hier ...

Lees verder

Bewonersavond ontwikkeling Van Aalstlaan 24

10-02-2023

De gemeente wil de locatie aan de Van Aalstlaan 24 ontwikkelen met de bouw van (woonzorg)woningen en een nieuwe invulling voor het bestaande Monuta-gebouw. Voordat we op zoek gaan naar een projectontwikkelaar, zijn we met de buurtbewoners in gesprek gegaan. ...

Lees verder

Palenstein informatiebrief december 2022

23-12-2022

In de Informatiebrief Palenstein van december 2022 leest u meer over: Informatiebijeenkomst en voortgang Tuyn van Palensteyn Start inschrijven huurwoningen De Tuyn van Palensteyn Start voorbereidende werkzaamheden Croesinckplein Winterimpressie bouwterrein Waterberging in het Van Aalstpark Participatie woningbouw Van Aalstlaan Deze ...

Lees verder

Informatieavond Woonrijpmaken Tuyn van Palensteyn

05-12-2022

Op dinsdag 13 december 2022 was er een informatiebijeenkomst over de voortgang van het woningbouwproject Tuyn van Palensteyn. De avond is bezocht door ongeveer 50 bewoners uit de directe omgeving en toekomstige bewoners van de Tuyn van Palensteyn langs gekomen. ...

Lees verder

Tot 8 december aanmelden via seniorenmakelaar

14-11-2022

Op het terrein tussen winkelcentrum Stadskwartier Palenstein en Randstadrailhalte Palenstein in Zoetermeer bouwt De Goede Woning 17 seniorenappartementen (sociale huur), 29 middenhuur appartementen en 17 eengezinswoningen. Naar verwachting komen de woningen eind 2022 of begin 2023 op Woonnet Haaglanden te ...

Lees verder

Verkeersbesluit Sandrinapad

03-10-2022

Bij de nieuwbouw ten noorden van het Sandrinapad (vlek G) komen ook woonstraten. Deze woonstraten komen voor een deel op de plaats van het Sandrinapad. Hiervoor is een verkeersbesluit nodig. In dit verkeersbesluit is onder andere geregeld dat de nieuwe ...

Lees verder

Palenstein Informatiebrief juni 2022

06-07-2022

In de Informatiebrief Palenstein van juni 2022 leest u meer over: - Bereikbaarheid Croesinckplein en Dumeelaan - Dag van Palenstein: Terugblik - Bouw Tuyn van Palensteyn officieel van start - Inductie: Even wennen maar nu wil ik niet anders! - ...

Lees verder

Dag van Palenstein: terugblik

14-06-2022

Net als vorig jaar kwam de regen met bakken uit de hemel. De ‘Kom naar Buiten’ dag van Palenstein werd zo toch nog omgedraaid naar ‘Kom naar binnen’ want gelukkig boden de sportzalen en locatie van InZet aan het Rakkersveld ...

Lees verder

‘Palenstein is een wijk waar je echt trots op kunt zijn’

03-06-2022

Als hij door de wijk fietst wordt wijkwethouder Robin Paalvast altijd overvallen door een gevoel van trots. Op welke bergen er hier verzet zijn, en welk resultaat er hier behaald is. Want ga er maar aanstaan; de transformatie van een ...

Lees verder

Bouw Tuyn van Palensteyn officieel van start

24-05-2022

De bouw van 119 nieuwbouwwoningen in de Tuyn van Palensteyn in Zoetermeer is vrijdag 20 mei officieel ingeluid door bouwende projectontwikkelaar VORM en woningcorporatie De Goede Woning en wethouder Robin Paalvast (Wonen en Energietransitie). Op de plek waar eerder de ...

Lees verder

Palenstein Informatiebrief april 2022

08-04-2022

We informeren u regelmatig via de Informatiebrief Palenstein over nieuwe bouwprojecten en werkzaamheden in Palenstein. In deze informatiebrief van april 2022 leest u meer over: - Bouwwerkzaamheden en verkeer\ - Tuyn van Palensteyn - Volg de bouw van Tuyn van ...

Lees verder

Tuyn van Palensteyn: Energiezuinig

08-04-2022

De gemeente heeft het bouwterrein van het nieuwbouwproject Tuyn van Palensteyn overgedragen aan VORM. Op de plek waar eerder de Diederik van Teilingenflat stond, is VORM inmiddels begonnen met het heiwerk en met het boren van de warmtebronnen voor de ...

Lees verder

Omgevingsmanager VORM - Tuyn van Palensteyn

28-01-2022

Vanaf maandag 31 januari zal VORM 6D Wonen B.V. beginnen met de voorbereidingen voor de bouw van de Tuyn van Palensteyn. VORM vindt het belangrijk dat u als bewoner goed geïnformeerd blijft over de werkzaamheden. En dat u met vragen ...

Lees verder

Palenstein Informatiebrief december 2021

09-12-2021

We informeren u regelmatig via de Informatiebrief Palenstein over nieuwe bouwprojecten en werkzaamheden in Palenstein. In deze informatiebrief van december 2021 leest u meer over: - Stadskwartier bijna klaar - Bouwrijp deel G en C - Kom in de keet ...

Lees verder

Werkzaamheden riolering parkeerterrein Sandrinapad, Van Lierepad

09-12-2021

Vanaf maandag 6 december 2021 wordt het parkeerterrein tussen het Sandrinapad en het Van Lierepad afgesloten. Voor de nieuwbouw ‘de Tuyn van Palensteyn’ wordt op het parkeerterrein het nieuwe riool verbonden met het bestaande riool. De voorkant en achterkant van ...

Lees verder

Bouwrijp maken deelgebied G bouwplan De Tuyn van Palensteyn en Deelgebied C bouwplan De Singelbuurt

12-11-2021

Wat gaat er gebeuren? Sinds september vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Aannemer Van Wijk voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van oude wegfunderingen, het graven van rioolsleuven, het graven ...

Lees verder

2e Bewonersbijeenkomst omgeving Vlek G – verslag en participatie

12-11-2021

Op 26 oktober 2021 vond de ‘2e Bewonersbijeenkomst herinrichting groen, verkeersontsluiting en verkeersveiligheid omgeving Vlek G (Tuyn van Palenstein)’ plaats. Met de aanwezige bewoners is tijdens deze avond verder gesproken over de herinrichting groen, verkeersontsluiting en verkeersveiligheid van het Sandrinapad ...

Lees verder

Bewonersvragen aan Vorm

29-10-2021

De 1e bewonersbijeenkomst herinrichting groen, verkeersontsluiting en verkeersveiligheid omgeving Vlek G was op 5 oktober 2021. Tijdens deze bijeenkomst heeft een aantal bewoners vragen gesteld aan de projectontwikkelaar VORM over de bouw, heiwerkzaamheden, trillingen. De antwoorden van projectontwikkelaar VORM op ...

Lees verder

Nieuwe locatie bewonersbijeenkomst 26 oktober!! Castellum, Rakkersveld 253 

21-10-2021

Dinsdag 26 oktober is de 2e bewonersbijeenkomst herinrichting groen, verkeersontsluiting en verkeersveiligheid in uw omgeving. In onze uitnodigingsbrief gaven wij aan dat de bewonersbijeenkomsten allebei in de Tangogarage zouden plaatsvinden. De Tango garage is echter minder goed toegankelijk. Om de ...

Lees verder

Omgevingsvergunningen Tuyn van Palensteyn

21-10-2021

Op 14 en 15 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders twee omgevingsvergunningen verleend voor het bouwplan Tuyn van Palensteyn (deelgebied G) . Het betreft vergunningen voor de bouw van 119 huur- en koopwoningen op het terrein van ...

Lees verder

Werksessie met bewoners Sandrinapad en omgeving

08-10-2021

Dinsdag 5 oktober kwamen bewoners van het Sandrinapad en omgeving samen in de voormalige Tango garage. Samen met inhoudelijke deskundigen van de gemeente gingen zij aan de slag met het ontwerp voor het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat, de ...

Lees verder

Bestemmingsplan 2e partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o. vastgesteld

01-10-2021

Om het aantal woningen van de drie nieuwbouwplannen van Vidomes en De Goede Woning (bouwvlekken C, D en G) in te kunnen passen, wordt het bestemmingsplan 2e Partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o aangepast. Maandag 20 september 2021 heeft de ...

Lees verder

Wijkbijeenkomst 5 en 26 oktober

30-09-2021

Tijdens de raadscommissie Stad van maandag 13 september heeft wethouder Paalvast toegezegd met de omwonenden van vlek G in gesprek te gaan. En een apart raadsvoorstel op te stellen, waarin invulling gegeven wordt aan de herinrichting van het gebied ten ...

Lees verder

Bewoners en ambtenaren samen op stap in omgeving Sandrinapad, incl. verslag

17-09-2021

Donderdagavond 16 september werd een schouw gehouden in de omgeving van het Sandrinapad. Onder leiding van wethouder Margreet van Driel en wijkregisseur Sandra Rispens wandelden bewoners en ambtenaren langs het Sandrinapad, de Van Lodensteinstraat, de Voorhamstraat en het Van Duvenvoordepad. ...

Lees verder

Start bouwrijp maken deelgebied Tuyn van Palensteyn

17-09-2021

Begin september is gestart met het bouwrijp maken van het terrein voor de woningbouwplannen in deelgebied G (“De Tuyn van Palensteyn”). Wat gaat er gebeuren? De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd door aannemer Van Wijk. In de eerste fase vinden ...

Lees verder

Participatieverslag verkeersituatie Sandrinapad - Update

16-07-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 13 juli het eindverslag participatie verkeersituatie Sandrinapad vastgesteld. In het eindverslag geeft de gemeente antwoord op de ingediende vragen en reacties van bewoners naar aanleiding van de bewonersavond op 20 april en ...

Lees verder

Nota Zienswijzen bestemmingsplanprocedure - update

16-07-2021

Om het aantal woningen van de drie nieuwbouwplannen van Vidomes en De Goede Woning (bouwvlekken C, D en G) in te kunnen passen, wordt het bestemmingsplan 2e Partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o aangepast. De procedure hiervoor is inmiddels een ...

Lees verder

Beantwoording vragen bewonersavond Tuyn van Palensteyn

03-06-2021

De reactietermijn voor vragen naar aanleiding van de bewonersavond ‘Tuyn van Palensteyn’ op 20 april is inmiddels gesloten. Veel vragen gingen over de verkeersontsluiting en de gevolgen daarvan in de bestaande buurt. Dit heeft ertoe geleid dat wij een onafhankelijk ...

Lees verder

Bewonersavond Bouwplan Tuyn van Palensteyn

23-04-2021

Op 20 april vond de online bewonersavond plaats over het omvormen van het Sandrinapad tot woonstraat. Dit is nodig voor het nieuwbouwproject “Tuyn van Palensteyn”. Tijdens de avond merkten we dat er veel behoefte was om in gesprek te treden. ...

Lees verder

Online bewonersavond 20 april Bouwplan Tuyn van Palensteyn bij het Sandrinapad

13-04-2021

Dinsdag 20 april is er van 19.00 -20.30 uur een online bewonersavond om u te informeren over het nieuwbouwplan De Tuyn van Palensteyn op de plek van de voormalige Diederik van Teilingenflat en de gevolgen voor de verkeerssituatie in uw ...

Lees verder

Onderzoek trillingen en geluid Sandrinapad

19-03-2021

Eind 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de gevolgen voor de bestaande woningen aan het Sandrinapad door trillingen en geluid van de nieuw aan te leggen woonstraat. Deze onderzoeken waren een toezegging in het eindverslag samenspraak en in het ...

Lees verder

Tuyn van Palensteyn: 63 huurwoningen en 56 koopwoningen

15-03-2021

Projectontwikkelaar en bouwer VORM en Woningcorporatie De Goede Woning hebben op 12 maart 2021 de koop- en realisatieovereenkomst getekend van het duurzame nieuwbouwproject Tuyn van Palensteyn met 119 woningen. De 56 koopwoningen en 63 (sociale) huurwoningen worden gebouwd in Palenstein, ...

Lees verder

Herziening bestemmingsplan Palenstein

11-03-2021

Om de nieuwbouwplannen van Vidomes en De Goede Woning in Palenstein (vlek C, D en G) mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De procedure die hiervoor nodig is, is inmiddels een nieuwe fase ingegaan, Het college van burgemeester ...

Lees verder

Eindverslag Samenspraak Woningbouwplannen Palenstein

19-11-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft het eindverslag samenspraak ‘Optimalisatie woningbouwplannen deelgebieden C, D en G in Palenstein’ op 17 november 2020 vastgesteld. In het verslag vindt u de ingediende vragen en reacties en de antwoorden daarop. De samenspraak ...

Lees verder

Sloop Diederik van Teilingenflat officieel begonnen

14-07-2020

Wethouder Robin Paalvast heeft maandag 13 juli het officiële startsein gegeven voor de sloop van de Diederik van Teilingenflat. “Een mijlpaal voor de vernieuwing van Palenstein”, zegt Mariëtte Heemskerk, directeur-bestuurder van woningcorporatie De Goede Woning. De galerijflat aan de Diederik ...

Lees verder

De sloop in beeld

De sloop van de Diederik van Teillingenflat in beeld op de website van Fotograaf Gerard van Warmerdam.

Nieuws

Contact

 

Omgevingsmanager
De omgevingsmanager Matea Otten is voor de Tuyn van Palensteyn het eerste aanspreekpunt van VORM en zal uw vragen omtrent de werkzaamheden beantwoorden. Matea is beschikbaar op locatie in de bouwkeet of u kunt haar bereiken op telefoonnummer: 06-47379018, of op emailadres matea.otten@gebiedsmanagers.nl.